Bedøvelse

Bedøvelse

Vi ønsker å gjøre behandlingen minst mulig smertefull og bedøvelse kan benyttes under alle våre behandlinger.

Det er også mulig å få en overflatebedøvelse. Dette er en bedøvelseskrem som påføres det aktuelle området før selve bedøvelsen kommer (sprøyte). Hensikten med dette er å redusere følelsen av selve «stikket» til det minimale. Injeksjonene er små og vi tar oss god tid til dette for å gjøre opplevelsen best mulig for deg.

Bedøvelsen går gradvis ut etter ca. 2-4 timer.

Type bedøvelse

Flere ulike bedøvelsesmidler finnes, de vanligste vi bruker er: Xylocain- Adrenalin, Septocain og Carbocain. Vi tar i bruk den bedøvelsen som passer best til den enkelte pasienten sett opp imot medisinliste og helsetilstand.


Hensyn som bør tas

Bedøvelsen sitter i selve tannen i ca. 1 time. Etter dette går denne gradvis ut, sist fra lepper og slimhinne og er normalt ute etter ca. 2-4 timer. Dette avhenger av hvor bedøvelsen settes og den individuelle pasientens evne til å bryte ned bedøvelsen. Det er viktig å være forsiktig med mat og drikke, slik at man ikke biter eller brenner seg.