Invisalign

Invisalign - usynlig tannregulering

Invisaligne er en tannregulering for voksne som består av flere gjennomsiktige, avtakbare plastskinner. De synes nesten ikke. Skinnen skal brukes hele tiden og tas kun av når man spiser og pusser tennene.

 

Det foretas først en invisaligne konsultasjon. Her tas det vanlige bilder, røntgen bilder og avtrykk som viser om du kan bruke Invisaligne til ditt behandlingsbehov. Du får se en digital animasjon som viser hvordan tennene flyttes og hvordan resultatet vil bli.

Du får utdelt et sett med skinner og en skinne brukes ca. 2 uker før du går over til neste.

 

Etter endt behandling festet en liten metalltråd bak tennene dine som holder de på plass i posisjonen sin. Man kan også evt. bruke siste skinnen i behandlingen på natten.

 

Noen av tannstillingsproblemene som kan behandles med usynlig tannregulering er trangstilte tenner- dette forekommer når det er for lite plass i kjeven til at alle tennene får naturlig plass. Mellomrom mellom tennene – her er det ekstra plass i kjeven. Kryssbitt- når over og underkjeven er feiljustert ift. hverandre. Dypt bitt- når overkjevetennene ligger endel over og utenfor underkjevetennene. Underbitt- når tenner i underkjeven er foran tenner i overkjeven.

 

Invisaligne kan dermed brukes til følgende:

  • Trangstilte tenner
  • For store mellomrom
  • Kryssbitt
  • Dypt bitt
  • Underbitt

 

Prisen varierer noe ift. hvor stor behandlingen er. Store behandlinger krever flere skinner og mere oppfølging. Bestill en konsultasjonstime så gir vi deg mere nøyaktig pris på dette.