Bleking av tenner

Bleking av tenner

Misfargede tenner kan ofte blekes. Det er veldig viktig at tannlegen utfører en full kontroll av tennene både klinisk og med røntgen. Det er viktig at hull i tennene behandles før bleking. Det finnes flere måter å bleke på. Bleking er ikke skadelig eller farlig så lengde den utføres under kontrollerte forhold og på riktig måte. 

Ulike måter å bleke tenner


  • Engangssett
  • Laging av blekeskinner
  • Internbleking (bleking fra innsiden av tannen)

 

Ønsker man kun en liten oppfriskning kan et engangssett på to skinner: 1 til overkjeve og 1 til underkjeve være tilstrekkelig.

 

Skal man få et raskere, mere kontrollert og varig resultat anbefales det å ta avtrykk og fremstille en blekeskinne. Pass godt på denne- så har du den i mange år framover. Instruksjoner i bruk og renhold av skinnen gis av tannlegen. Hvor lenge man må bleke avhenger av hvor misfargede tennene er og hvor lyst resultat man ønsker.

Vi tar ofte ut fargen på tennene dine før blekingen starter. Dette for å få fulgt deg godt opp underveis og får å se på resultatet.


Lurte å vite

Hvis hvitfargen avtar etter noen måneder skyldes dette ofte belegg på tennene som lett kan pusses bort hos tannlegen. Sensitiviteten i tennene er høyere og de kan misfarges raskere når man er under blekeprosessen. Vi anbefaler bruk av fluor. Det er lurt å unngå mat og drikke med sterk farge som: kaffe, rødvin og blåbær.


Internblekning

Internbleking er bleking som foregår fra tannens indre. Er tannen rotfylt er det ikke alltid denne blekes like godt som resterende tenner. Det må ofte blekes innvendig fra. Det legges da inn et blekestoff over rotfyllingen, deretter legges en fylling på toppen. Blekemiddelet virker og ny time settes opp hos tannlegen. Resultatet vurderes. Noen ganger må dette gjentas for tilslutt optimalt resultat.