Kirurgisk trekking av tann

Kirugisk trekking av tann

En tann trekkes kirurgisk hvis tannen ikke er brutt fram ordentlig eller at andre årsaker er tilstede som gjør at tannen ikke kan trekkes på vanlig måte. Kirurgisk fjernelse av tannen er da mere skånsomt. Tannlegen/kirurgen foretar seg en sårrensing etter at tannen er fjernet- noe som øker tilhelningen i området.

Prosessen

Kirurgen tar ofte et panoramarøntgen eller stort 3D røntgen av kjeven. Dette gir et større bilde av kjevebeinet og anatomien der tannen skal fjernes.

Kirurgen/tannlegen setter godt med lokalbedøvelse. Inngrepet starter ofte med et lite snitt i tannkjøttet for å få tannen mere tilgjengelig. Tannen deles ofte i flere biter med borr og fjernes deretter en og en. Alt betent vev fjernes og det skylles og renses godt før området sys delvis igjen. Nytt ben gror lettere i området dersom såret ikke lukkes helt.

En kompress legges over området der tannen var, denne skal bites på i 20 min.

Et kirurgisk inngrep tar vanligvis ca. 30-60 min.


Sting

Tannlegen/kirurgen vil gi informasjon om stingene forsvinner av seg selv etter 7-10 dager eller om man setter opp time for å fjerne disse på klinikken. Av og til legges det også ned en veke med antibiotika, denne må fjernes etter 7-10 dager.


Viktig informasjon etter kirurgisk inngrep. Først av alt:

  1. Bit på kompressen du har i munnen i 20 minutter.
  2. Ikke spis, drikk eller skyll munnen de første 3 timene etter operasjonen.
  3. Svelg smertestillende (500 mg Paracetamol + 400 mg Ibuprofen) før bedøvelsen går ut, med vann.
  4. Corsodyl munnskyllevæske anbefales brukt 2 ganger daglig i 1 uke. Start med dette dagen etter operasjonen. Fås kun på apotek.

Normale reaksjoner etter kirurgiske inngrep

Blødning: Det er ikke uvanlig at det blør litt det første døgnet etter operasjonen. Skyll ikke med vann, men sørg for kompress (trykk) mot såret ved å bite sammen i 10 minutter på en kompress (fås med fra tannlegen) eller sammenrullet, rent lommetørkle.


Blåmerke og hevelse: Etter operasjonen kan det oppstå blåmerker og hevelse i ansiktet eller på hake- /halsregion. Dette er normalt og trygt – det forsvinner uten behandling innen en ukes tid.


Smerter:Det er normalt med smerter etter operasjonen. Smertene er sterkest i det bedøvelsen blir borte og de første påfølgende timene. Anbefalte smertestillende tabletter er en kombinasjon av Paracetamol 500 mg og Ibuprofen 400 mg som tas inntil hver 4. time første døgn. Begge medikamentene fås reseptfritt på apotek. Smertene er mest intense de første 1-2 døgn. Tiltagende smerter etter 3 dager er tegn på noe unormalt – kontakt tannlegen.


Redusert gapeevne: Det er normalt å få noe redusert gapeevne den første tiden. Besværet forsvinner som regel innen 1-2 uker, enda raskere dersom det gjøres gapeøvelser hver dag etter operasjonen.


Feber:Det første døgnet etter operasjonen kan kroppstemperaturen være lett forhøyet.

Spising: Det kan være visse vanskeligheter med å spise vanlig mat etter operasjonen. De første par dagene er det lurt å spise myk kost og sørge for rikelig med drikke. Sørg bare for at kroppen tilføres næring, noe som er viktig for en rask og god tilhelning.

Alkohol: Utvis forsiktighet med alkohol første døgnet etter operasjonen fordi det bidrar til vedvarende blødningstendens.

Røyking:God tilhelning er viktig de første timene etter operasjon. Røyking frarådes resten av operasjonsdagen – må du, så vent i alle fall i 3 timer – da koagelet har fått tid til å etablere en god ”skorpedannelse”


Trening: Unngå tungt arbeid eller større fysisk aktivitet første døgnet.


Munnhygiene: God sårtilhelning krever god munnhygiene. Bruk tannbørste som normalt, men ikke forstyr selve såret. Benytt myk tannbørste