Viktig informasjon etter kirurgisk inngrep

Viktig informasjon etter kirugisk inngrep

  1. Bit på kompressen du har i munnen i 20 minutter.
  2. Ikke spis, drikk eller skyll munnen de første 3 timene etter operasjonen.
  3. Svelg smertestillende (500 mg Paracetamol + 400 mg Ibuprofen) før bedøvelsen går ut, med vann.
  4. Corsodyl munnskyllevæske anbefales brukt 2 ganger daglig i 1 uke. Start med dette dagen etter operasjonen. Fås kun på apotek.

Normale reaksjoner etter kirurgiske inngrep:

Normale reaksjoner etter kirugisk inngrep:

Blødning: Det er ikke uvanlig at det blør litt det første døgnet etter operasjonen. Skyll ikke med vann, men sørg for kompress (trykk) mot såret ved å bite sammen i 10 minutter på en kompress (fås med fra tannlegen) eller sammenrullet, rent lommetørkle.


Blåmerke og hevelse: Etter operasjonen kan det oppstå blåmerker og hevelse i ansiktet eller på hake- /halsregion. Dette er normalt og trygt – det forsvinner uten behandling innen en ukes tid.

Smerter:Det er normalt med smerter etter operasjonen. Smertene er sterkest i det bedøvelsen blir borte og de første påfølgende timene. Anbefalte smertestillende tabletter er en kombinasjon av Paracetamol 500 mg og Ibuprofen 400 mg som tas inntil hver 4. time det første døgnet. Begge medikamentene fås reseptfritt på apotek.


Redusert gapeevne: Det er normalt å få noe redusert gapeevne den første tiden. Besværet forsvinner som regel innen 1-2 uker, enda raskere dersom det gjøres gapeøvelser hver dag etter operasjonen.


Feber: Det første døgnet etter operasjonen kan kroppstemperaturen være lett forhøyet.

Spising: Det kan være visse vanskeligheter med å spise vanlig mat etter operasjonen. De første par dagene er det lurt å spise myk kost og sørge for rikelig med drikke. Sørg bare for at kroppen tilføres næring, noe som er viktig for en rask og god tilhelning.

Alkohol: Utvis forsiktighet med alkohol første døgnet etter operasjonen fordi det bidrar til vedvarende blødningstendens.

Røyking: God tilhelning er viktig de første timene etter operasjon. Røyking frarådes resten av operasjonsdagen – må du, så vent i alle fall i 3 timer – da koagelet har fått tid til å etablere en god ”skorpedannelse”


Trening: Unngå tungt arbeid eller større fysisk aktivitet første døgnet.


Munnhygiene: God sårtilhelning krever god munnhygiene. Bruk tannbørste som normalt, men ikke forstyr selve såret. Benytt myk tannbørste.