Støtte fra NAV

Søknad om støtte til tannbehandling hos lokalt NAV kontor

Ved økonomiske vanskeligheter privat kan pasienten søke om støtte til tannbehandling hos lokalt NAV kontor.

Vi utfører undersøkelse og diagnostikk med røntgen, setter opp en behandlingsplan. Pasienten tar med seg behandlingsplanen og røntgenbilder til lokalt NAV kontor som vurderer saken. Først ved godkjennelse hos lokalt NAV kontor kan behandlingen starte. NAV betaler for godkjent behandling.