Undersøkelse

Undersøkelse

En standard rutinekontroll inneholder alltid klinisk undersøkelse, røntgenbilder og en enkel rens. Råd og veiledning for optimal hygiene og tannhelse gis også.

En undersøkelse vil avdekke tannskade og behov for behandling slik at disse kan stanses.

Hva går en undersøkelse ut på?

En undersøkelse er en totalsjekk av alle tenner, tannkjøtt og slimhinne. Vi undersøker munnhulen som helhet. Dette for å avdekke skader og sykdommer som har behov for behandling.


Hvor ofte?

Vi anbefaler en undersøkelse av tenner og munnhule en gang i året. Noen ganger hyppigere, andre ganger med lenger intervaller – tannlegen spesial tilpasser dette til deg etter nøye vurdering av ditt behov. Dette for å minske skader på tennene, oppdage evt. sykdommer i slimhinner og gingiva tidlig, samt å opprettholde en optimal og god munnhygiene. Pussen og rensen som er inkludert i undersøkelsesprisen fjerner plakk og tannstein og virker forebyggende, samtidig som den holder tenner og tannkjøtt friskt.