Trekking av tann

Trekking av tann

Hvis tannen ikke kan repareres å få et tilfredsstillende resultat trekkes vanligvis tannen. Tannen trekkes da smertefritt under lokalbedøvelse.

Hvis tannen ikke ligger synlig må et kirurgisk inngrep ofte til- tannlegen vurderer om tannlegen selv gjør dette eller om det henvises videre til en spesialist i kirurgi.

 

Det er ikke alltid plass til visdomstennene. Noen ganger kommer de bare delvis fram. Det kan bli infeksjoner rundt visdomstennene som gjør at man vurderer å fjerne de. Visdomstannen fjernes da enten ved enkel trekking eller kirurgisk avhengig av hvordan tannen ligger og hvor mye som er tilgjengelig av den.

Det settes ved behov opp en time for oppfølging der evt. sting fjernes (etter 7-10 dager) og man ser at såret har grodd fint sammen.

4 punkter som er viktige å huske på etter tranntekning

  • Bite på bomullsrull i 20 minutter etter trekking
  • Ikke spise eller drikke de første 3 timene etter inngrepet
  • Ved smerter/ubehag ta Paracet og Ibux
  • Skyll med Corsodyl morgen og kveld i 1 uke