Krone

Krone

En krone er en konstruksjon som spesial lages til deg og dine tenner. Den fungerer som en beskyttelse for din egen tann og er festet utenpå din egen tann. Den lages ofte for å styrke både funksjonen og estetikken i tannsettet.

 

Krone lages når skaden eller slitasjen på tannen er så omfattende at den ikke kan erstattes med fylling. Rotfyllinger repareres ofte med en krone, karies ofte med en fylling- men en stor karies lesjon der mye tann tapes må av til repareres med en krone.

Prosessen

Å lage en krone foregår hos oss som en prosess over to seanser.

Seanse 1: Det blir først tatt et avtrykk av tennene dine, slik at en perfekt midlertidig tann kan lages etter sliping. Deretter blir din egen tann slipt ned til en passelig form. Det blir så tatt noen avtrykk. Disse avtrykkene sendes til tanntekniker, som produserer den individuelle kronen. Midlertidig tann lages – denne fungerer både funksjonelt og estetisk godt til din nye krone er klar.

Seanse 2: Vi har nå fått tilbake din krone (tar ca. 1,5-2uker) fra tanntekniker som skal settes på. Kontroll av krone og tilpasning til din egen tann gjøres. Det er viktig at disse sitter som «hånd i hanske». Kontroll av farge gjøres. Er man fornøyd sementeres krona, ønsker man justeringer sendes den tilbake til tanntekniker og midlertidig settes på igjen. Denne endringen gjøres selvfølgelig uten tillegg i pris.

 

Valg av kronetype avhenger av hvor i munnen kronen skal sitte (belastning), hvor mye tann det var igjen av egen tann og kroneformen man får laget av denne. Bakerst i munnen er det et stort tyggetrykk og en krone av stor styrke er nødvendig, i smilelinjen er det estetiske også svært viktig.Hva er en bro

En bro er minimum to kroner som henger sammen. Prisen og størrelsen baserer seg på antall ledd (antall kroner). For eksempel vil en bro på 4 ledd koste kr. 27.880  - dette ved en kronepris på 6970 pr. stk.

En bro lages ofte når en tann mangler- da brukes nabotenner til feste. Også ved svært lite tannsubstans igjen, der man ikke ønsker å lage stift eller ved stabilisering av løse tenner pga. festetap (periodontitt).