Implantat

Implantat

Et implantat er en permanent erstatning for en manglende tann, det er en skrue av titan (ca. 8-10mm lengde).  Implantatet skrus inn i kjevebeinet, deretter følger et bindeledd og på toppen festes en spesialtilpasset tannkrone.

Behandling med implantater har meget god prognose og lav risiko for komplikasjon.

Implantatet kan erstatte en tapt tann, eller det kan settes inn flere implantater med en bro på toppen som erstatter flere tapte tenner. Er nabotenner intakte og fine er implantat vanligvis den beste løsningen. Man ønsker ikke å slipe gode intakte tenner som man gjør ved laging av en bro. En forutsetning for innseting av implantat er at det er nok bein i området. Er ikke kjevebeinet optimalt må det enten gjennomføres en kirurgisk benoppbygging eller lages en bro eller protese som erstatning for tapte tenner.

Prosessen

Du henvises en oralkirurg for innsetting av implantatskruen. Der gjennomføres først en konsultasjon og det tas et røntgen (OPG). Deretter tilsendes en skriftlig behandlingsplan og prisoverslag som må undertegnes før behandling igangsettes.

Smertestillende tabletter og lokalanestesi gis før oralkirurgen (spesialist i kirurgi) lager et snitt i tannkjøttet og borrer med et spesialborr et lite standardisert hull i kjevebeinet. I dette skrus implantatskruen ned. En liten skrue, dekkskruen, festes ofte på toppen.  Snittet i tannkjøttet sys med noen få sting.  Ved behov er en tannerstatning laget som utleveres og brukes fram til tannkrona er ferdig og på plass. Hele denne prosessen tar vanligvis 1-2 timer.

 

Etter ca. 3 måneder tas et avtrykk av implantatskruen- dette gjør vi hos oss.

Dette sendes til tanntekniker som lager den ferdige kronen som så skrus på plass.

 

I de første dagene etter implantatoperasjon kan det forekomme hevelse i området og det kan være behov for smertestillende. Etter 1 uke har det meste normalisert seg.

I de fleste tilfeller trengs en viss tilhelingstid (ofte 3mnd) før implantatet kan belastes. Tiden avhenger av kvaliteten på kjevebeinet. Enkelte ganger kan en midlertidig krone- eller brooppbygging utføres samme dag.Fordeler ved implantat:

  • De nye tennene sitter fast i kjevebeinet og føles som din egen. Du kan snakke, le og smile uten bekymring
  • Du kan spise alt du ønsker
  • Sikker og god behandling

 

Kostnaden kan variere noe siden hvert kasus er individuelt og kan kreve ulike tiltak. Har du krav på støtte til implantat og krone behandlingen gjennom HELFO (trygden) passer vi nøye på dette.