Klikking av kjeveleddet

Klikking i kjedeledet

Klikking i kjeveleddet er et av symptomene ved temporomandibulær forstyrrelse (kjeveledds lidelse).

 

Årsaken til lyden skyldes sannsynligvis at disken eller menisken i stedet for å ligge oppå underkjevens leddhode, er displassert.

Den kan ligge foran eller på siden av leddhodet og en sjelden gang bak.

 

Ved munnens åpning må disken og leddhodet justere seg i forhold til hverandre. Når menisken glir over leddhodet vil det høres et knepp. Dette kneppet hører pasienten svært godt, fordi øret ligger veldig nært kjeveleddet. Hadde vi hatt ører tilknyttet andre ledd, ville vi hørt lyder derfra også.

Klikkingen kan følges av moderat smerte, men av forbigående grad.

 

Klikking i kjeveleddet forekommer hos 30-40% av befolkningen. Undersøkelser viser at symptomet ikke øker med alderen, snarere omvendt.

 

I noen tilfeller kan disken bli liggende slik at den hindrer underkjevens bevegelser. Pasienten vil da oppleve nedsatt gapeevne. Ved tøying vil pasienten oppnå økt bevegelighet. Menisken blir trolig etterhvert deformert og absorbert, og bevegelsen normaliseres etter en tid.

 

Kjeveleddet er et av de mest tilpasningsdyktige leddene i kroppen. Funn viser a det også produseres ny menisk i kjeveleddet.

 

Knepping i kjeveleddet behandles ikke, bortsett fra å gi pasienten grundig informasjon.